Organisatie

De Nationale Reddingsvloot (NRV) bestaat uit 88 eenheden (vaartuigen), vier van alle 22 betrokken veiligheidsregio’s. Voor zestien van deze veiligheidsregio’s geldt dat zij lokale reddingsbrigades hebben gevraagd om voor hen vaartuigen te leveren. Zes veiligheidsregio’s laten hun reddingsgroep bestaan uit eenheden van de brandweer. De veiligheidsregio’s die samenwerken met lokale reddingsbrigades sluiten hiervoor overeenkomsten af met Reddingsbrigade Nederland.

De Landelijke Voorziening Reddingsvloot (LVR) zorgt voor de noodzakelijke coördinatie. De LVR is belegd bij Reddingsbrigade Nederland. Binnen het Instituut Fysieke Veiligheid heeft de NRV een plaats in het GBO/SO programma[1].

Een NRV Kerngroep[2] bestaande uit vertegenwoordigers van het IFV en van Reddingsbrigade Nederland bespreekt periodiek de voortgang van de NRV. Een NRV Stuurgroep[3] bestaande uit directeuren van veiligheidsregio’s, IFV en Reddingsbrigade Nederland bewaakt het proces en legt daarover verantwoording af aan de RDVR (Raad van Directeuren Veiligheidsregio’s).

Voor meer informatie over de organisatie van de Nationale Reddingsvloot kan contact worden opgenomen met Mark Jansen, NRV-coördinator.


[1] Zie hier voor een toelichting.

[2] Mandy van Oosten van het IFV. Esmeralda Korver en Marcel Huijbrechts van Reddingsbrigade Nederland.

[3] Tijs van Lieshout (VR Midden-West Brabant), Wim Kleinhuis (VR Fryslân), Anton Slofstra (VR Gelderland Midden), IJle Stelstra (IFV) en Koen Breedveld (Reddingsbrigade Nederland).