Taken van de NRV

De Nationale Reddingsvloot heeft per 1 januari 2018 drie taken:

Verkenning
Het onderzoeken en verkennen van het overstromingsgebied. Hierbij wordt gekeken naar de bereikbaarheid ervan en de mogelijke aantallen slachtoffers en evacués. Daarnaast wordt de hulpvraag bepaald.

Evacuatie en redding
Het verlenen van eerste hulp aan mens en dier in het overstromingsgebied.

Logistieke ondersteuning
Het ondersteunen van hulpverleningsdiensten met faciliterende, logistieke taken als het verplaatsen van materiaal, mensen en middelen.

Voor de uitvoering van deze taken zijn prestatie-eisen geformuleerd:

  • Een reddingseenheid moet 24 uur per dag, 365 dagen per jaar inzetbaar zijn voor watercalamiteiten en overstromingen.
  • Een reddingseenheid moet over de weg verplaatsbaar zijn.
  • Een reddingseenheid, in de vorm van een vlet of Tinn-Silver, biedt plaats aan minimaal 5 evacués.
  • Een reddingseenheid moet geschikt zijn voor inzet in een overstromingsgebied (diepgang 65 centimeter).
  • Een reddingseenheid heeft aan boord een marifoon, EHBO-uitrusting, schijnwerpers, redlijnen en andere reddingsmaterialen.
  • Een reddingseenheid moet na alarmering binnen drie uur op een vertreklocatie kunnen zijn. Indien er een vooralarm is afgegeven, is dit zelfs binnen één uur.
  • De bemanning van een reddingseenheid, bestaade uit minimaal 1 schipper en 2 opstappers, is opgeleid en geoefend.