Taken

De Nationale Reddingsvloot heeft drie taken:

Verkenning
Het onderzoeken en verkennen van het overstromingsgebied. Hierbij wordt gekeken naar de bereikbaarheid ervan en de mogelijke aantallen slachtoffers en evacués. Daarnaast wordt de hulpvraag bepaald.

Evacuatie en redding
Het verlenen van eerste hulp aan mens en dier in het overstromingsgebied.

Logistieke ondersteuning
Het ondersteunen van hulpverleningsdiensten met faciliterende, logistieke taken als het verplaatsen van materiaal, mensen en middelen.

Voor de vormgeving van deze drie taken zijn in 2019 drie werkgroepen ingericht. Deze werkgroepen komen met adviezen over de verdere vormgeving van de NRV. Verwacht wordt dat de adviezen vanuit de werkgroepen in 2020 worden geïmplementeerd.