Reddingsbrigade niet langer ‘bijzondere gebruiker’ C2000

Met de herinrichting van de Nationale Reddingsvloot (NRV) is ingesloten, dat Reddingsbrigade Nederland niet langer de status van Bijzondere Gebruiker C2000 heeft. Vooruitlopend op deze nieuwe situatie per 1 januari 2018, is in 2017 al begonnen met het afbouwen van het NRV C2000-bestand.

Het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft afgelopen maand alle C2000-randapparaten behorend bij de NRV ‘oude stijl’ uit het systeem gehaald en ontkoppeld. Nu Reddingsbrigade Nederland de status niet meer heeft, is de noodzaak om de C2000-voorziening van de NRV onder de aandacht te brengen bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de veiligheidsregio’s weer urgent geworden.

Uitgangspunt
Nog niet alle veiligheidsregio’s waarmee binnen de NRV wordt samengewerkt, zijn overgegaan tot het verstrekken van de C2000-licentie en -randapparatuur aan de NRV-reddingsbrigades. De regionale reddingsgroepen van Reddingsbrigade Nederland verkrijgen dit vanuit de eigen veiligheidsregio. Dat is als uitgangpunt opgenomen in de convenanten die gesloten zijn tussen de veiligheidsregio’s en Reddingsbrigade Nederland.