VRU en Reddingsbrigade Nederland bekrachtigen samenwerking NRV

Reddingsbrigade Nederland en Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ondertekenden hun overeenkomst in het kader van de Nationale Reddingsvloot (NRV). Dat gebeurde dinsdag 12 maart bij Brandweer Vinkeveen. Daarmee zijn bijna alle overeenkomsten tussen Reddingsbrigade Nederland en de veiligheidsregio’s nu getekend. Van de 22 betrokken veiligheidsregio’s zijn er 16 die in het kader van de NRV een overeenkomst hebben gesloten met Reddingsbrigade Nederland.

Boven: Koen Breedveld en Rob Frek.

Rob Frek, directeur Crisisbeheersing & GHOR en plaatsvervangend directeur van VRU, is verheugd dat de samenwerking met de reddingsbrigades nu formeel is vastgelegd: ,,Met deze belangrijke maatschappelijke partner hebben we samen nog meer vrijwilligers die zich ’24/7′ inzetten en een bijdrage leveren aan een veilige regio Utrecht.” Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland, geeft aan dat hij trots is op het bereikte resultaat: ,,Met VRU en de lokale reddingsbrigades in die regio is dit het begin van een nieuwe start. Er is al geborgd, dat met regelmaat operationeel overleg gevoerd wordt tussen VRU en reddingsbrigades. Dit is een startpositie die als voorbeeld dient voor andere regio’s in het land. Een mooie basis om nu voor de daadwerkelijke uitvoering werkafspraken te maken.”