Versterking NRV met ketenpartners: LOCC

In het kader van het impulsprogramma voor de Nationale Reddingsvloot (NRV) is vorige week gesproken met het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) in Driebergen. Het LOCC heeft een belangrijke taak bij het alarmeren van de NRV. Bij een (dreigende) watercrisis / overstroming, maar ook op het moment dat vanuit een veiligheidsregio om bijstand wordt gevraagd.

Het LOCC ondersteunt dat de partners in de hulpverlening komen tot een efficiënte en samenhangende inzet van alle beschikbare mensen, middelen en expertise bij een crisis. Om dit proces goed te begeleiden, voert het LOCC de regie over een landelijk systeem. In dit Informatie Voorziening Capaciteit Managementsysteem (IVCM) is alle beschikbare capaciteit opgenomen van de partners in de veiligheidsketen. Partners met een maatschappelijke rol in fysieke veiligheid kunnen in dit systeem hun relevante gegevens over capaciteiten ten behoeve van crisisbeheersing en rampenbestrijding opnemen.

Reddingsbrigade Nederland gaat binnenkort de NRV in dit IVCM zetten. Ketenpartners kunnen dan – in geval van een crisis, ramp of calamiteit waarbij ondersteuning op of rond het water nodig is – direct zien wat de NRV kan leveren. Op termijn wordt bekeken in welke mate lokale reddingsbrigades beschikbare mensen en middelen in dit systeem willen zetten.