Gegevens over capaciteit Nationale Reddingsvloot in IVCM

Reddingsbrigade Nederland laat gegevens over de Nationale Reddingsvloot (NRV) in het Informatie Voorziening Capaciteit Managementsysteem (IVCM) plaatsen. Daarin is alle beschikbare capaciteit opgenomen van de partners in de veiligheidsketen. Zij kunnen dan in geval van een crisis, ramp of calamiteit (waarbij ondersteuning op of rond het water nodig is) direct zien wat de NRV kan leveren.

In het kader van het impulsprogramma voor de NRV is gesproken met het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) in Driebergen. Het LOCC heeft een belangrijke taak bij het alarmeren van de NRV. Bij een (dreigende) watercrisis / overstroming, maar ook op het moment dat vanuit een veiligheidsregio om bijstand wordt gevraagd.

Inzet
Het LOCC ondersteunt dat de partners in de hulpverlening komen tot een efficiënte en samenhangende inzet van alle beschikbare mensen, middelen en expertise bij een crisis. Om dit proces goed te begeleiden, voert het LOCC de regie over het landelijke IVCM. Partners met een maatschappelijke rol in fysieke veiligheid kunnen hierin hun relevante gegevens over capaciteit ten behoeve van crisisbeheersing en rampenbestrijding laten opnemen. Op termijn wordt bekeken in welke mate reddingsbrigades beschikbare mensen en middelen in dit systeem willen zetten.