IFV en Reddingsbrigade Nederland sluiten beheersovereenkomst NRV

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en Reddingsbrigade Nederland hebben hun werkafspraken voor de NRV vastgelegd in een beheersovereenkomst. Deze werd zaterdag 18 mei door de directeuren van beide organisaties,  IJle Stelstra en Koen Breedveld, ondertekend. Dat gebeurde bij het IFV, dat de locatie vormde voor het eerste Brigade Congres van Reddingsbrigade Nederland.


IJle Stelstra en Koen Breedveld. (Foto: Arthur Wijnen)

IFV-directeur Stelstra sprak bij die gelegenheid zijn waardering uit voor de inzet van de brigades en ging in op het belang om de samenwerking nu echt handen en voeten te geven. Als onderdeel van het Brigade Congres vond ook een NRV Meetup voor brigades plaats. Max Krisman, programmamanager GBO-SO bij IFV, gaf bij die gelegenheid een toelichting op het programma GBO-SO van het IFV, waaronder ook de NRV valt. Hierbij staan grootschalig brandweeroptreden en specialistisch optreden centraal. Jaap Verweij, programmamanager voor crisismanagement en informatievoorziening Water, vertelde over het werk van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) en de informatie die daar beschikbaar is over overstromingskansen en -gevolgen. Vanuit het bestuur van Reddingsbrigade Nederland sprak Marcel Huijbrechts zijn waardering uit voor alle brigades die betrokken zijn (geweest) bij de NRV. Alle aanwezige brigades ontvingen voor die inzet een blijk van waardering in de vorm van een schildje.