NRV-werkgroepen van start

Als onderdeel van het NRV Impulsprogramma zijn deze maand drie werkgroepen van start gegaan. Die gaan met voorstellen voor de nadere invulling van de NRV komen.

Alle werkgroepen bestaan uit een vertegenwoordiger van zowel de veiligheidsregio’s als de reddingsbrigades. Twee werkgroepen worden gecoördineerd door Reddingsbrigade Nederland, een door het IFV. Aan alle werkgroepen lag een Project Initiatie Document (PID) ten grondslag. De werkgroepen worden geacht eind 2019 met hun adviezen te komen, zodat voorjaar 2020 besluitvorming in de NRV Stuurgroep en vervolgens in de RDVR kan plaatsvinden, en de implementatie ter hand kan worden genomen.

De samenstelling van de werkgroepen is als volgt:

Werkgroep 1: Alarmering en Verbindingen

Guus Zijlstra IFV, projectleider
Mario Dekker Reddingsbrigade WHV-raad
Bas Heijselaar Reddingsbrigade Zaanstad
Theo Roelofs VR Amsterdam-Amstelland
Watse Hepkema VR Midden-West Brabant

Werkgroep 2: Kwaliteit en Planvorming

 Raymond van den Hoek Projectleider
Ronald Stoffer Reddingsbrigade Nederland
Kevin de Jonge Reddingsbrigade Gouda
Marieke Peereboom / Ronald Tobe VR Rotterdam-Rijnmond
Gert van der Kruk VR Noord-Holland Noord
Maarten Rutte VR Gelderland-Zuid

Werkgroep 3: Opleiden, Trainen en Oefenen

Bart van de Minkelis Projectleider
Martijn van Straten Brandweer Nederland
Thom van Craaikamp Reddingsbrigade Zaanstad
Gijs Hoskam Reddingsbrigade Eindhoven
Petra van der Meer (?) Reddingsbrigade Leiderdorp
Gert Jan Winters VR Kennemerland
VACATURE  

Voor meer informatie over het werk van de werkgroepen en de voortgang daarin, neem contact op met Esmeralda Korver, NRV-coördinator.

.