RDVR stelt Werkplan 2019 voor NRV vast

De Raad van Directeuren Veiligheidsregio’s (RDVR) stemde vrijdag 21 juni in met het Werkplan 2019 ‘Aan de slag!’ voor de Nationale Reddingsvloot (NRV). Vaststelling van het werkplan door de RDVR maakt onderdeel uit van de cyclus van planvorming en verantwoording, zoals die met het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is afgesproken.

In het Werkplan 2019 wordt uitgebreid besproken welke acties dit jaar voor de Nationale Reddingsvloot worden opgepakt. Belangrijk daarin zijn de drie werkgroepen die zijn geformeerd rondom: Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO); Alarmeren en Verbinden; Kwaliteit en Planvorming. In alle werkgroepen is Reddingsbrigade Nederland ruim vertegenwoordigd. Verder is in 2019 geld gereserveerd om de rood-oranje samenwerking tussen brandweer en brigades een impuls te geven.

Kwaliteitsimpuls
Esmeralda Korver, NRV-coördinator bij Reddingsbrigade Nederland: ,,Het is fijn dat het Werkplan 2019, dat opgesteld is door mijn voorganger, er nu ligt en dat we ermee aan de slag kunnen. Ik ben in de eerste maand erg onder de indruk geraakt van de kwaliteit, kennis en kunde die we op alle fronten met de reddingsbrigades in huis hebben. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om deze in te zetten. Om bijvoorbeeld de beoogde kwaliteitsimpuls aan de Nationale Reddingsvloot te geven. Maar ook op andere terreinen zal ik in de toekomst met erg veel plezier een beroep doen op kennis, kunde en ervaring; van zowel oudgedienden als nieuw, jong, aanstormend talent.”

Voor meer informatie over het ‘Werkplan 2019’, het werk van de werkgroepen en de impuls voor lokale samenwerking is contact op te nemen met Esmeralda Korver.