Events als bron voor kennis en zichtbaarheid

Als crisispartner bij grote watercalamiteiten en overstromingen sluit Reddingsbrigade Nederland regelmatig aan bij kennisevents om te netwerken met keten- en crisispartners, maar ook om actuele kennis en informatie op te halen en te delen. In de afgelopen periode is deelgenomen aan het webinar ‘Flooding in England: Past, present and future’ en de talkshow ‘Grenzeloze samenwerking’.

Webinar ‘Flooding in England: Past, present and future’

Reddingsbrigade Nederland volgde op 9 december 2020 met een breed gezelschap van beroepskrachten en leden van de Waterhulpverleningsraad het webinar ‘Flooding in England: Past, present and future’. Dat werd georganiseerd door Rijkswaterstaat Internationale Netwerkdagen en het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW).

Lessons learned

In het webinar nam Catherine Wright, executive director of Flood and Coastal Risk Management bij de Environment Agency, de deelnemers mee in het verleden, het heden en de toekomst ten aanzien van overstromingen in Engeland. Hierbij ging zij in op de geografie, de uitbundige regenval en de ‘flash floods’ waarmee Engeland veelvuldig te maken heeft gehad. Hierdoor deden ze veel ervaring op met (hoogwater)crisismanagement.

Rijkswaterstaat heeft al jaren een intensieve samenwerking met de Environment Agency in de vorm van een ‘Memorandum of Understanding’, met daaronder een breed werkprogramma. Daarnaast bleef het begrip ‘klimaatverandering’ niet onopgemerkt. Waarbij werd gesteld dat als we het land willen beschermen tegen het water, het van belang is dat de weerbaarheid van mensen wordt vergroot. Daarom is in juli 2020 de ‘National Flood en Coastal Erosion Risk Management Strategy for England’ gepubliceerd. Dit programma is vergelijkbaar met het Nederlandse Deltaprogramma.

Talkshow ‘Grenzeloze samenwerking’

In 2020 heeft de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s de Wvr geëvalueerd. Het eindrapport[1] werd in december aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. Dit was voor het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) aanleiding om voor 11 december de online bijeenkomst ‘Grenzeloze samenwerking’ te organiseren. Tijdens deze talkshow ging de evaluatiecommissie in gesprek met vertegenwoordigers uit het veld om over de praktische invulling van de conclusies en aanbevelingen van haar eindrapport te spreken.

Lessons learned

De Wvr werd in 2010 ingevoerd om de crisisstructuur decentraal te organiseren. De 25 veiligheidsregio’s werden autonoom, waardoor zij zichzelf tot op de punt en de komma kunnen organiseren. De commissie concludeert dat onder de huidige Wvr de samenwerking bij regionale branden, incidenten en crises goed functioneert. Het wordt ingewikkelder als de crisis over de grens van een veiligheidsregio gaat, zoals bij een bovenregionale, nationale of een internationale crises.

Om deze samenwerking effectiever in te richten, is het volgens de commissie nodig om de Wvr te vernieuwen en in te zetten op grenzeloze samenwerking. Dit betekent voor veiligheidsregio’s dat zij autonomie moeten inleveren en daarvoor collectief terugkrijgen. Met als gevolg dat het systeem moet worden gestandaardiseerd en opnieuw moet worden ingericht. Tevens concludeert de commissie dat de traditionele hulpverleningskolommen – politie, brandweer, GGD GHOR en bevolkingszorg – meer gebruik zouden moeten maken van netwerksturing door met partners samen te werken die een relevante inbreng kunnen hebben. Deze inbreng kan per crisistype en cisispartner verschillen. De commissie pleit er dan ook voor dat er meer wordt geïnvesteerd in de netwerkfunctie van de veiligheidsregio. Met name in de koude fase kunnen lokale, regionale of zelfs nationale afspraken worden gemaakt. Dit is afhankelijk van hoe zij georganiseerd zijn.

Bij vragen is contact op te nemen met Mark Jansen, landelijke coördinator NRV, via mjansen@reddingsbrigade.nl.


[1] Van het eindrapport is ook een samenvatting beschikbaar.