Ondertekening convenant Nationale Reddingsvloot

Reddingsbrigade Nederland en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ondertekenden een samenwerkingsconvenant aangaande vaartuigen en bemensing daarvan voor de Nationale Reddingsvloot (NRV). De directeuren van beide organisaties, Koen Breedveld en Krishna Taneja, zetten er donderdag 15 april op de post van Reddingsbrigade Egmond aan Zee hun handtekening onder.

Mark Röpke, Krishna Taneja en Koen Breedveld in de post van Reddingsbrigade Egmond aan Zee. (Foto: Rens Harzing)

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is aan drie kanten omringd door water en daarmee een van de 22 veiligheidsregio’s met een overstromingsprofiel. Een taak van de veiligheidsregio is het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing bij hoogwater en overstromingen.

Reddingsgroep
Elke veiligheidsregio stelt één reddingsgroep van ten minste vier reddingseenheden beschikbaar voor de NRV. Een reddingseenheid is een boot inclusief bemanning. Lokale reddingsbrigades uit Noord-Holland Noord zorgen dat de vier benodigde vaartuigen te allen tijde beschikbaar zijn.  Vrijwilligers van deze lokale reddingsbrigades vormen de bemensing. De boten en bemanning zijn gestationeerd op de posten van de reddingsbrigades in Den HelderHeerhugowaardHoorn en Grootebroek.

Samenwerking
,,Natuurlijk kennen we de Reddingsbrigade als ervaren en betrouwbare samenwerkingspartner met bijzonder toegewijde vrijwilligers”, aldus Taneja. ,,We werken als veiligheidsregio en Reddingsbrigade al nauw samen bij inzetten om mensen te redden; op het strand, op het water en in de natuurgebieden. Op plekken die voor onze ambulances moeilijk bereikbaar zijn. We zijn blij met de goede samenwerking en kijken uit naar een mooi en veilig zomerseizoen voor onze inwoners, sporters en toeristen.”

Veiligheid
Breedveld is blij met de overeenkomst: ,,Onze missie is de veiligheid in, op en langs het water te vergroten. Niet alleen op de stranden, maar ook bij binnenwater, evenementen en overstromingen. Die veiligheid is gebaat bij een goede samenwerking tussen hulpdiensten, waaronder brandweer, ambulance en reddingsbrigades. Die samenwerking was al uitstekend in deze regio, maar wordt met dit convenant alleen nog maar sterker.”

Afspraken
Reddingsbrigade Nederland en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord leggen in het convenant afspraken over de inzetbaarheid van de reddingseenheden vast. Daarnaast staan er afspraken in over de paraatheid, alarmering en opkomsttijd, opleiding, trainen en oefenen. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vergoedt de kosten voor de vier reddingseenheden.