Reddingseenheden steeds vaker ingezet door veiligheidsregio bij lokale incidenten

De primaire taak van de NRV is slagkracht leveren bij grote watercalamiteiten en overstromingen. Reddingseenheden worden echter steeds vaker door hun veiligheidsregio ingezet bij lokale incidenten. Het toezicht door lifeguards, begin februari 2021, als gevolg van snel verslechterende natuurijscondities in Zuid-Holland Zuid is daarvan een voorbeeld.

De inzet tijdens de gevaarlijke winterperiode in Zuid-Holland Zuid had ook meteen een bovenregionaal karakter, doordat er lifeguards uit verschillende veiligheidsregio’s tegelijk werden ingezet.

Bijstandsverzoeken
NRV-reddingseenheden worden geregeld op kleinere schaal ingezet om hulp te verlenen. Met klem wordt ze gevraagd om elk bijstandsverzoek te melden bij de eigen RVR-coördinator of bij landelijk NRV-coördinator Mark Jansen (via mjansen@reddingsbrigade.nl). Dit is van belang omdat de inzetten dan kunnen worden meegenomen in de terugkoppeling naar de veiligheidsregio’s.

Een overzicht van de meest recente bijstandsverzoeken met het bijbehorende prioriteitsniveau.

Prio 2 – Inzet om watervervuiling te beperken

Samenwerking tussen de NRV-reddingseenheid en Rijkswaterstaat. (Foto: DRB)

Dordtse Reddingsbrigade (DRB) – Op dinsdag 22 juni was tijdens een vergadering van de commissie Beveiliging en Hulpverlening van de Dordtse Reddingsbrigade een enorme klap te horen. Vrijwilligers gingen direct kijken en zagen dat er een eenzijdig ongeval had plaatsgevonden. Een bestelbus was tegen een leuning van de Prins Hendrikbrug gereden, met grote ravage tot gevolg. Er lekte olie uit het voertuig dat het water in stroomde. De vrijwilligers belden het alarmnummer, waarna werd bekeken of ze eerste hulp konden verlenen. Op verzoek van Regionale Verkeerscentrale Dordrecht van Rijkswaterstaat werd de NRV-reddingseenheid van Dordrecht gevraagd om te assisteren bij het indammen van de olievlek. Dit omdat de grote boot van Rijkswaterstaat maar moeilijk onder de brug kon komen en de inzet ervoor zou zorgen dat het water niet onnodig verontreinigd zou raken.

De NRV-reddingseenheid probeert de olievlek in te dammen. (Foto: DRB)

Prio 2 – Gevaarlijke situatie in bosgebied

Lifeguards plaatsen dranghekken om bosgebied af te sluiten. (Foto: Bas Post / ARB)

Amersfoortse Reddingsbrigade / Reddingsbrigade Houten – Op zondag 20 juni werd de coördinator van de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR-co) Utrecht gebeld door zijn contactpersoon van Veiligheidsregio Utrecht. Staatbosbeheer had een bijstandsverzoek ingediend, nadat de vrijdag ervoor in het bosgebied bij Leersum grote schade was ontstaan door noodweer. Duizenden bomen werden verwoest door valwinden. Ondanks dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Staatsbosbeheer hadden opgeroepen om niet naar het bosgebied te komen, trok dit veel bekijks. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, besloot Staatsbosbeheer het bosgebied af te sluiten voor het publiek. De NRV-reddingseenheid van Amersfoort werd ingezet om dranghekken te plaatsen en hoofdpaden vrij te maken. Reddingsbrigade Houten bleef stand-by. Aan het eind van de middag kwam de burgermeester van Leersum langs om een indruk te krijgen van de ontstane schade. Daarbij bedankte hij de hulpverleners.

Prio 2 – Drukte door waterrecreanten

Hardinxveld-Giessendamse Reddingsbrigade – Op zaterdag 19 juni werd de Hardinxveld-Giessendamse Reddingsbrigade gealarmeerd door Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Dit om bijstand te verlenen in het Averlingerdiep bij de Boven-Merwede. Via social media zouden mensen zijn opgeroepen om massaal op het water samen te komen vanwege een dj die zou optreden. De politie en de gemeente Gorinchem wilden voorkomen dat er een groot feest zou ontstaan. De NRV-reddingseenheid is daarop ingezet om toezicht te houden op de waterrecreanten. Deze heeft de politie en de gemeente ondersteund bij het vervoer van personen.

Prio 1 – Binnenvaartschip in problemen

De NRV-reddingseenheid houdt toezicht op de veiligheid van de brandweerlieden. (Foto: Jeffrey Korte)

Reddingsbrigade Noptunus (Emmeloord) – Op vrijdag 21 mei sloeg door harde wind de achterkant van een binnenvaartschip los van de wal. Dat dreigde overdwars over de Urkervaart te gaan liggen. Gelukkig zat de boeg goed vast aan de kade, waardoor het schip niet op drift raakte. De dichtstbijzijnde brandweerboot kende een aanrijtijd van ruim 30 minuten, waarop de bevelvoerder ter plaatse de reddingsbrigade liet alarmeren. Met 20 minuten was de Tinn-Silver van NRV-reddingseenheid Lelystad/Emmeloord ter plaatse. De reddingsbrigade bracht touwen over, zodat brandweerlieden op de boot deze konden spannen aan de kade. Tevens lette de reddingseenheid op de veiligheid van de brandweerlieden. Zowel de lokale brandweer als de reddingsbrigade kijken terug op een geslaagde actie, waarbij de brandweer niet uitsluit om in de toekomst vaker gebruik te maken van deze reddingseenheid.