NRV Jaarverslag 2020 beschrijft verbinding gedurende coronacrisis

Het NRV Jaarverslag 2020, ‘Verbinding in tijden van crisis’, is zowel digitaal als in gedrukte versie beschikbaar gekomen. Daarnaast is de inhoud van het document uitgewerkt in een infographic, zodat ‘in één oogopslag’ kan worden bekeken wat zich in het afgelopen jaar binnen de Nationale Reddingsvloot heeft afgespeeld.

In 2020 hebben Reddingsbrigade Nederland, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de 22 veiligheidsregio’s met een overstromingsrisico zich ingezet voor de verdere ontwikkeling van de Nationale Reddingsvloot. ,,Het jaar kende de nodige uitdagingen door de coronapandemie en de maatregelen die verspreiding van het virus moesten voorkomen dan wel beperken”, stelt landelijk NRV-coördinator Mark Jansen. ,,In het nieuwe normaal was het lastig om met elkaar verbonden te blijven, doordat groepsbijeenkomsten niet meer waren toegestaan en fysieke trainingen moesten worden vervangen door online alternatieven.” Dit alles staat beschreven in het NRV Jaarverslag 2020 en is weergegeven in de infographic NRV in 2020.