‘Alarmering’ centraal thema bij online herhalingsdag voor LRg’s en OvD’s-Red

Voor de Leiders Reddingsgroep (LRg’s) en Officieren van Dienst-Reddingsbrigade (OvD’s-Red) is een digitale bijeenkomst georganiseerd. Deze verving zaterdag 20 november als gevolg van de coronamaatregelen de jaarlijkse LRg/OvD Terugkomdag. De aanleiding voor het thema ‘Alarmering’ was, dat er tijdens de hoogwaterramp nogal wat vragen werden gesteld over de wijze waarop de reddingseenheden zijn gealarmeerd en waarom er niet of nauwelijks een vooralarm werd gegeven.

Om zicht te krijgen op hoe de alarmering verliep, vertelde landelijk NRV-coördinator Mark Jansen over het verloop van de voorfase van de inzet en de uiteindelijke opschaling. Zo werd duidelijk waarom het vooralarm uitbleef, waarom er pelotons midden in de nacht direct werden gealarmeerd en andere pelotons in vooralarm werden gezet. Deze uitleg creëerde voornamelijk begrip voor de wijze waarop de alarmering verliep.

Leerevaluatie
Ronald Stoffer, bestuurslid Waterhulpverlening, gaf een presentatie over welke afspraken er in het verleden zijn gemaakt over het alarmeren van de Nationale Reddingsvloot (NRV). Hij benadrukte dat de manier van alarmeren wordt meegenomen in de leerevaluatie die het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) uitvoert. Ook zijn de alarmeringsprocedure en het inregelen bij regionale meldkamers aangewezen als een ‘quick win’. Tijdens het laatste onderdeel van de bijeenkomst deelden LRg’s en OvD’s hun ervaringen. Er werden vragen beantwoord over specifieke beslissingen die tijdens de inzet genomen zijn.

Onderlinge communicatie
Geconstateerd kan worden dat de onderlinge communicatie het grootste probleem was voor de manschappen en leidinggevenden. C2000-apparatuur en analoge communicatiesystemen waren schaars, waardoor de eenheden moesten terugvallen op de mobiele telefoon en WhatsApp. Door ervaringen te delen en vragen te beantwoorden, kon over de schouders van manschappen en leidinggevenden meegekeken worden. Hierdoor ontstond meer duidelijkheid over de manier waarop de inzet is vormgegeven. 

De online herhalingsdag voor LRg’s en OvD’s is terug te kijken via deze link. Bij vragen erover is contact op te nemen met landelijk NRV-coördinator Mark Jansen.