Presentatie aan piketfunctionarissen brandweer tijdens officiersoverleggen

Reddingsbrigade Nederland verneemt steeds vaker dat de inzet van de Nationale Reddingsvloot (NRV) tijdens de hoogwaterramp van juli deuren opent voor reddingsbrigades. Zo ook in Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 

,,Dit begon eigenlijk al kort na terugkomst van de eenheden uit het rampgebied”, vertelt Marc van den Berg, coördinator van de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) in Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. ,,Vrij direct zocht de regionaal commandant, Jolanda Trijselaar, contact met me op. Zij wilde weten hoe de inzet was gegaan, wat de regio kon betekenen met bijvoorbeeld nazorg en hoe we als veiligheidsregio van de inzet konden leren. Bovenal wilde ze de organisatie laten kennismaken met de NRV en de reddingsbrigades.”

Toelichting
Door snel te schakelen en contact te hebben met Ron Roomer, adviseur Repressie, en Bob Reijne, hoofd Repressie en Hoofdofficier van Dienst (HOvD), kon Van den Berg aanhaken bij twee officiersoverleggen. ,,Hier mocht ik de officieren en piketfunctionarissen uitleg geven over de reddingsbrigades in het algemeen en onze taak vanuit de NRV.” Daarbij gaf hij een toelichting op hoe de lokale reddingsbrigades in die regio zijn georganiseerd. Dit om ook de piketfunctionarissen ermee kennis te laten maken en te benadrukken dat het voornamelijk sportverenigingen zijn, waaraan de leden contributie afdragen, zodat ze de lifesavingsport mogen beoefenen. Ook werd stilgestaan bij het convenant dat vanuit de NRV is afgesloten met de veiligheidsregio.

Reddingsgroep
Daarnaast stond Van den Berg stil bij de historie, organisatie en structuur van de NRV. In het bijzonder werd de verantwoordelijkheid van de reddinggroep besproken en hoe NRV-eenheden vakbekwaam worden en blijven. Bovendien werd gereflecteerd op hoe de reddingsgroep in juli is ingezet in Limburg. Specifiek is ingegaan op wat de reddingsgroep heeft gedaan, hoe de leden dit hebben beleefd en tegen welke dilemma’s zij aanliepen. ,,Dit opende deuren. De officieren waren er verbaasd over en met stomheid geslagen dat vrijwilligers die contributie betalen om hun hobby te mogen uitvoeren met zoveel slagkracht en hulpverleningsmateriaal belangeloos naar Limburg afreisden om hulp te bieden.

Verbeterpunten
Naar aanleiding van de presentatie werden intenties uitgesproken om zaken beter en gezamenlijk op te pakken. De gesprekken hierover lopen nog, maar het voornemen is de navolgende verbeterpunten uit te werken:

* Het laten aansluiten van de Officier van Dienst Reddingsbrigade (OvD-Red) als liaison bij interne trainingen vanuit de crisisorganisatie en oefeningen van het CoPI (Commando Plaats Incident).
* De OvD-Red’s en brigades uitleg geven over wat een crisissituatie is en hoe er wordt gewerkt vanuit de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) ofwel GRIP-structuur.
* Stalling van de eenheden, gebruik van trekkende voertuigen en onderhoud.
* Mogelijke inzet van een liaison Reddingsbrigade in het actiecentrum Brandweer Midden- en West-Brabant, bij een inzet van de NRV (en ook van de brandweer).
* Koppeling en afstemming met piketfunctionarissen en de meldkamer bij een vooralarm en alarmering van de NRV.
* Uitrol van meer C2000-apparatuur en training daarmee.
* Vaker met elkaar het gesprek aangaan over hoe we elkaar kunnen aanvullen en versterken en hoe we kunnen oefenen.

Van den Berg: ,,In februari staat een overleg gepland, waarbij diverse functionarissen, de regionaal commandant en reddingsbrigades aansluiten, om een gezamenlijk beeld voor de toekomst uit te werken.”