Aansluiting NRV op Landelijk Crisismanagement Systeem

Veiligheidsregio’s en crisispartners als waterschappen, Rijkswaterstaat en de Kustwacht werken sinds 2010 op een netcentrische manier samen. Dit is een wijze om binnen een netwerk van betrokkenen informatie uit te wisselen. Zij gebruiken hiervoor het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS), een softwaretool voor operationele crisisteams in geval van (dreigende) risico’s, incidenten en crises in het bijzonder. Aansluiting van de Nationale Reddingsvloot (NRV) bij het LCMS is essentieel.

Het gebruik van het LCMS was in eerste instantie een voorziening van de veiligheidsregio’s. De aanpak bleek echter zo succesvol dat veiligheidspartners uit verschillende vitale sectoren de werkwijze omarmden, inmiddels al meer dan zeventig.

Samenwerkingsprofiel
Tijdens de hoogwaterramp in Limburg is door de NRV gebruikgemaakt van een ad hoc samenwerkingsprofiel. Dit was mogelijk door ondersteuning vanuit de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Kennemerland. De ervaringen die tijdens de inzet zijn opgedaan, waren zo positief dat Reddingsbrigade Nederland bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de brandweer heeft aangegeven ook toe te willen treden tot het LCMS.

Perspectief en informatie
De netcentrische werkwijze via LCMS zou voordelen opleveren voor de inzet van de NRV, omdat de kern ervan is dat elke partner vanuit het eigen perspectief informatie levert. Bijeen vormt dit een totaalbeeld van de situatie, dat met alle partners wordt gedeeld. Zo kunnen de partners voor hun eigen processen, maar ook gezamenlijk, tot afgewogen en samenhangende besluitvorming komen. Dat resulteert in slagvaardig, doelgericht en samenhangend optreden. Er wordt verkend hoe het LCMS voor reddingsbrigades beschikbaar kan worden gemaakt.

Bij vragen over de invoering van de netcentrische werkwijze en/of aansluiting op het LCMS is contact op te nemen met Mark Jansen, landelijk coördinator NRV.