Evaluatie inzet Nationale Reddingsvloot en ‘quick win’-maatregelen

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voert de komende maanden een evaluatie uit van de inzet van de Nationale Reddingsvloot (NRV) tijdens hoogwaterramp in Limburg en België. De resultaten daarvan worden medio februari 2022 verwacht. Reddingsbrigade Nederland benoemde al zeven ‘quick win’-maatregelen, die op korte termijn verder worden uitgewerkt, in samenwerking met de brandweer. Hiermee is de NRV nog beter voorbereid op een repressieve inzet.

Hulpverlening door Reddingsbrigade-lifeguards van de NRV, politie en lokale boeren voor de evacuatie van inwoners in het getroffen Valkenburg. (Foto: SHe Fotografie)

De ‘quick wins’ zijn gebaseerd op processen die voor een volgende inzet verbeterd kunnen worden, zoals de alarmering. Op dit moment wordt één landelijk piket uitgerold (quick win 1), waarop RVR-co’s, veiligheidsregio’s en partners kunnen inbellen als zij willen afstemmen met de NRV. Ook wordt kritisch gekeken naar de alarmeringsprocedure en hoe we die kunnen wegzetten bij de regionale meldkamers via P2000 of een slimme applicatie (quick win 2).

Actiecentrum en functies
Tevens is gekeken naar leiding en coördinatie. Zo wordt voor voor alle crisisfunctionarissen een rolomschrijving uitgewerkt (quick win 3), zodat iedereen weet wat er tijdens een crisis van hem of haar wordt verwacht. Ook wordt kritisch gekeken naar de samenstelling en het functioneren van het actiecentrum. Gebaseerd op de ervaringen van afgelopen zomer zal een aantal functies aan het actiecentrum worden toegevoegd (quick win 4). Er wordt een kwaliteitsslag gemaakt door aansluiting te zoeken op het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) en netcentrisch te gaan samenwerken met partners (quick win 5).

Netwerkvorming en vakbekwaamheidsprogramma
Bovendien wordt bekeken hoe de NRV actiever vorm kan geven aan netwerkvorming met partners die een actieve rol vervullen tijdens overstromingen (quick win 6) en hoe het vakbekwaamheidsprogramma van de manschappen en leidinggevenden nog sterker kan worden neergezet (quick win 7).

Bij vragen over de uitwerking van de ‘quick wins’ of het evaluatieproces is contact op te nemen met Tom Ouwerling, projectleider Kwaliteitsimpuls NRV.