Terugblikken en werken aan toekomst

De Nationale Reddingsvloot (NRV) raakt steeds beter gepositioneerd in de veiligheidsketen. Dat stelt landelijk coördinator Mark Jansen, tevens lid van de NRV Stuurgroep. ,,Dit biedt voor het nieuwe jaar ook weer kansen.”  

De Nationale Reddingsvloot: ‘oranje’ en ‘rood’ in verbinding. (Foto: SHe Fotografie)

,,Begin 2021 is gewerkt aan het realiseren van strategische doelen en producten vanuit fase twee van het Impulsprogramma NRV”, stelt Jansen. ,,In de loop van het jaar is een beroep gedaan op de NRV-reddingseenheden; voor toezicht bij gevaarlijke ijscondities in Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, bij de hoogwaterramp in Zuid-Nederland en België, en bij lokale inzetten.”

2022
,,Het nieuwe jaar, 2022, wordt daarom hét jaar om verder te bouwen aan één Nationale Reddingsvloot. Hiervoor voert het Instituut Fysieke Veiligheid een evaluatie uit naar aanleiding van de inzet tijdens de hoogwaterramp. Tevens heeft Reddingsbrigade Nederland, zoals te lezen in de NRV Nieuwsflits, het initiatief genomen om aan de slag te gaan met de verbeteringen ofwel ‘quick wins’ die nu al zichtbaar zijn.”

Dienstverlening en samenwerking
,,Voor nu wil ik eenieder namens de NRV-stuurgroep een fijne kerst en een gelukkig 2022 toewensen. We hopen dat we in het nieuwe jaar de dienstverlening en de samenwerking versterken, op basis van jullie trots, inzet en expertise. Zo kunnen we de vloot nog beter voorbereiden op de volgende hoogwaterinzet.”