Munt en schild tonen waardering voor inzet tijdens hoogwaterramp

Uitreiking van de eerste waarderingsmunten voor de NRV-inzet in juli 2021. (Foto: SHe Fotografie)

De eerste vier persoonlijke NRV-waarderingsmunten voor inzet tijdens de hoogwaterramp van juli 2021 zijn zaterdag 21 mei ter gelegenheid van de algemene vergadering (AV) van Reddingsbrigade Nederland uitgereikt. Ook voor de NRV-eenheden is er een herinnering; een waarderingsschild.

André Siebeling (Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland), Mark Peeters, (coördinator Regionale Voorziening Reddingsbrigade Utrecht), Piet Aantjes (Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum) en Joost van Kempen (officier van dienst Nationale Reddingsvloot Brabant-Noord) ontvingen deze munt als blijk van waardering voor hun bijdrage aan de inzet in Limburg en de omgeving Luik in België.

Achter de schermen
De waarderingsmunt is bedoeld voor iedereen die in welk verband of vanuit welke functie dan ook heeft bijgedragen. Uiteraard betreft het de mensen die in Limburg en Luik evacueerden, verkenden en stand-by stonden. Een inzet van deze omvang kan echter niet zonder veel werk achter de schermen; de coördinatie binnen de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) en veiligheidsregio (VR), het actiecentrum, het piket voor informatiemanagement (IM) en heel veel andere ondersteuning. De RVR-coördinatoren en contactpersonen bij de brandweer ontvangen de munten begin juni. Verspreiding en overhandiging zal bij hen vandaan plaatsvinden.

De waarderingsmunt voor inzet tijdens de hoogwaterramp van juli 2021. (Foto: SHe Fotografie)

Reddingseenheden
Het waarderingsschild voor de inzet bij de watersnood in 2021 is vervaardigd voor 64 reddingsbrigades en 24 brandweerkazernes alsook het KNRM-hoofdkantoor. Deze locaties leverden reddingseenheden die onder de vlag van de NRV ingezet zijn. De NRV Stuurgroep onderstreept hiermee dat deze (inter)nationale inspanningen in herinnering blijven.

Het NRV-waarderingsschild voor inzet tijdens de hoogwaterramp van juli 2021. (Foto: SHe Fotografie)

Het ontwerp van het waarderingsschild is gelijk aan het ontwerp van het in 2018, bij de start van de NRV-nieuwe vorm, uitgereikte NRV-schild. Deze is bestemd voor alle NRV-eenheden en grijze vloot-eenheden die door het NRV-actiecentrum zijn gealarmeerd. Tijdens de overstromingen zijn de reddingseenheden van de NRV ingezet, aangevuld met eenheden vanuit brigades en de KNRM die formeel niet tot de NRV behoren; de zogenoemde grijze vloot. De waarderingsschilden zijn in de eerste week van mei per post bezorgd of worden bij een speciale gelegenheid door bijvoorbeeld de RVR-coördinator of de veiligheidsregio uitgereikt. Bijgevoegd is een bedankbrief van Anton Slofstra, voorzitter van de NRV Stuurgroep, en landelijk NRV-coördinator Mark Jansen.