Jaarverslag NRV 2021 beschikbaar

Cover en opgenomen foto’s ‘Jaarverslag 2021 – Lessen uit de praktijk’. (Collage: RN)

”In het nog prille bestaan van de Nationale Reddingsvloot (NRV) was 2021 door de inzet in Limburg en België een bijzonder jaar.” Met deze woorden begint Leendert de Lange, bestuursvoorzitter van Reddingsbrigade Nederland, zijn voorwoord in het Jaarverslag 2021 van de NRV, getiteld Lessen uit de praktijk. Dit jaarverslag kwam in juni gereed en is nu digitaal beschikbaar voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden.

”Een inzet op grote schaal bij het crisistype hoogwater in combinatie met overstromingen, maar midden in de zomer; dat is een ongebruikelijk moment in het jaar”, zo vervolgt De Lange. ”Het maakt duidelijk dat we niet kunnen volstaan met nadenken over overstromingen zoals we dat decennialang hebben gedaan. Niemand kan met zekerheid stellen wat klimaatverandering voor het werk van de NRV gaat betekenen. Maar dat zaken aan het veranderen zijn, dat is wel duidelijk.”

Ontwikkeling
De NRV-inzet in Limburg en België was van grote betekenis, in breed perspectief voor de ontwikkeling van de NRV én in persoonlijke zin voor de betrokken hulpverleners; situaties en ervaringen maakten enorme indruk op hen. Dit wordt onderstreept in het Jaarverslag 2021 dat op 14 juni is voorgelegd aan de Stuurgroep NRV en akkoord bevonden. Lessen uit de praktijk omvat een beschrijving van het verloop van de inzet in juli 2021 en zoemt ook in op het belang van nazorg, financiën en evalueren. Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op overige inzetten die door het jaar heen hebben plaatsgevonden in de vorm van (inter)regionale bijstand. Andere punten zijn: de doorontwikkeling van de NRV (kwaliteitsimpuls, quick wins en randvoorwaardelijke processen), governance, netwerken, communicatie, planvorming, vakbekwaamheid en uitrusting.