Eindverslag op basis van online kennissessies over evaluatie NRV-inzet

Inzet van NRV-reddingseenheden tijdens de watersnood van juli 2021. (Foto: Arjen de Bruin)

De Landelijke Voorziening Reddingsvloot (LVR) organiseerde in april en mei 2022 zes online kennissessies. Aanleiding hiervoor was de leerevaluatie van de NRV-inzet in Limburg en België in juli 2021. Op basis van deze kennissessies is een eindverslag opgesteld.

De kennissessies waren bedoeld om bemanningen van reddingseenheden, operationeel leidinggevenden en coördinatoren van veiligheidsregio’s kennis te laten nemen van de bevindingen uit de leerevaluatie. De focus van de kennissessies lag op het terugkoppelen van de lessen die er te trekken zijn en gaf alle betrokkenen de gelegenheid terug te kijken op de inzet en de coördinatie daarvan.

Vragen en antwoorden
In het eindverslag is te lezen welke vragen de deelnemers van de kennissessies hebben gesteld evenals welke antwoorden op de gestelde vragen zijn gegeven. De vragen en antwoorden zijn gecategoriseerd per onderzoeksthema, zoals in de leerevaluatie, en aangevuld met het onderwerp ‘doorontwikkeling van de vloot’.

Presentatie ‘Leerevaluatie Watersnood 2021’
Het lectoraat Crisisbeheersing van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) leverde op vrijdag 1 april 2022 de leerevaluatie op die zij heeft uitgevoerd naar aanleiding van de inzet van de Nationale Reddingsvloot (NRV) tijdens de hoogwaterramp van vorig jaar. Tijdens de kennissessies is de presentatie Leerevaluatie Watersnood 2021 gegeven die de uitkomsten van de leerevaluatie samenvat.

Voor meer informatie over de leerevaluatie van het NIPV en over het eindverslag is contact op te nemen met Mark Jansen, landelijk coördinator Nationale Reddingsvloot, via 06-10048772 en mjansen@reddingsbrigade.nl.