Organisatie

De Nationale Reddingsvloot (NRV) bestaat sinds 2018 uit reddingsbrigade- en brandweereenheden (vaartuigen en bemanning). Dit zijn er 88 in totaal; vier (tezamen een reddingsgroep) van alle 22 betrokken veiligheidsregio’s. Voor tien van deze veiligheidsregio’s geldt dat zij lokale reddingsbrigades hebben gevraagd om vaartuigen en bemanning te leveren. Zes veiligheidsregio’s laten hun reddingsgroep bestaan uit eenheden van de brandweer. In de overige zes veiligheidsregio’s worden de reddingsgroepen gevormd vanuit zowel de brandweer als lokale reddingsbrigades. De veiligheidsregio’s die de taak hebben belegd bij lokale reddingsbrigades sluiten hiervoor overeenkomsten af met Reddingsbrigade Nederland.

De Landelijke Voorziening Reddingsvloot (LVR) zorgt voor de noodzakelijke coördinatie. De LVR is belegd bij Reddingsbrigade Nederland. Binnen het Instituut Fysieke Veiligheid heeft de NRV een plaats in het GBO/SO-programma[1].

Sinds 2018 wordt binnen het programma ‘Kwaliteitsimpuls NRV’ gewerkt aan de NRV door zowel de Reddingsbrigade als de brandweer. Deze beleidsmatige fase wordt in 2021 afgerond, waarna in 2022 met de implementatie wordt gestart.

De NRV-kerngroep[2], bestaande uit vertegenwoordigers van het IFV, van vier veiligheidsregio’s en van Reddingsbrigade Nederland, bespreekt periodiek de voortgang van de NRV. De NRV-stuurgroep[3], bestaande uit het hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Realisatie van het IFV, directeuren van twee veiligheidsregio’s, de directeur en de landelijk NRV-coördinator van Reddingsbrigade Nederland, bewaakt het proces en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV).

Voor meer informatie over de organisatie van de Nationale Reddingsvloot is contact op te nemen met landelijk NRV-coördinator Mark Jansen.


[1] Zie hier voor een toelichting.

[2] Karsten Sebastian en Edith Huis (IFV), Gerry Koerts (VR Zaanstreek-Waterland), Jan Voois en Rob Roeterink (VR Noord- en Oost-Gelderland), Jules Bertrand (VR Zuid-Limburg), Mark Besselink (VR Limburg-Noord), Mark Jansen, Marcel Huijbrechts en Julia Kooijman (Reddingsbrigade Nederland).

[3] Piet Verhagen (IFV), Wim Kleinhuis (VR Fryslân), Anton Slofstra (VR/GR Gelderland-Midden), Koen Breedveld en Mark Jansen (Reddingsbrigade Nederland).